REGULAMENTUL INTERN AL COMISIEI PROFESIONALE A ASOCIATIEI DE PSIHOTERAPIE INTEGRATIVA SI PSIHOLOGIE CLINICA

Cuprins 

Capitolul 1 : Componența și scopul Comisiei

Capitolul 2: Atribuțiile Comisiei

Capitolul 3 : Relația cu alte asociații profesionale

Capitolul 4 : Sistemul de formare al APIPC Iași

 • Comisia Profesională este alcătuită dintr-un coordonator, 3 psihoterapeuți formatori/supervizori și un secretar.

Scopul Comisiei Profesionale a APIPC Iași constă în evaluarea, verificarea și menținerea nivelului optim de competență profesională a membrilor activi și afiliați APIPC Iași, precum și perfecționarea lor continua prin procesul personal psihoterapeutic, stagii masterale sau doctorale în domeniul psihoterapiei, stagii suplimentare postuniversitare aferente spiritului școlii terapiei integrative și psihologiei clinice. Ca puncte de referință în stabilirea standardelor de apreciere a nivelului de competență a membrilor formați în APIPC (activi și afiliați) sunt :

 1. Criterii profesionale stabilite de Asociația Europeană de Psihoterapie, din a cărei componență face parte și Federația Română de Psihoterapie;
 2. Standardele de formare profesională academică în psihoterapie și psihologie clinică (master, studii aprofundate, doctorat), similare și recunoscute de alte institute academice și asociații internaționale de profil;
 3. Standardele de formare profesională în psihoterapie, consiliere psihologică și psihologie clinică recunoscute și promovate de Colegiul Psihologilor din România, Federația Română de Psihoterapie, Asociația Europeană de Psihoterapie si Asociația Europeană de Psihoterapie Integrativă
 • Atribuțiile Comisiei Profesionale APIPC sunt:
 • Selectează, evaluează, formează și supervizează competența candidaților la formare și a psihoterapeuților sub supervizare sau în poststagii formative, pe o perioadă de minimum 3 ani și maximum 7 ani.
 • Emite certificate de etapă și finale pentru psihoterapeuți cu orientare integrativă.
 • Coordonează teoretico-metodologic și formativ activitatea  filialelor APIPC din țară (în cazul în care acestea există).
 • Recunoaște dreptul de liberă practică în psihoterapia integrativă pe termene controlabile și limitate în funcție de evoluția competențelor profesionale ale membrilor componenți și/sau afiliați școlii APIPC, a rezultatelor lor validate practic și sub supervizare, publicistic și prin alte modalități științifice sau profesionale de valorificare: conferințe naționale și internaționale, contacte și schimburi științifice, traininguri inedite adaptate nevoilor specifice beneficiarilor din România (persoane, familii, instituții și organizații).
 • Certifică dreptul la liberă practică psihoterapeutică de orientare integrativă numai în condițiile respectării Codului Etic și Deontologic al APIPC, integrat Codului Etic și Deontologic al profesiei de psihoterapeut al Colegiului Psihologilor din România, al Federației Române de Psihoterapie, în acord cu principiile corespondente practicate și de alte asociații și organizații de profil pe plan internațional.
 • Contribuie la elaborarea și sprijinirea unor proiecte și acte legislative privitoare la exercitarea profesiei de psihoterapeut în România, respectând condițiile formative academice și profesioniste alternative, acceptate pe plan național și  internațional.
 • Informează Registrul Terapeuților din România despre acreditarea sau retragerea acreditării unui psihoterapeut membru al APIPC.
 • Relațiile Comisiei   Profesionale APIPC cu alte asociații profesionale și cu filialele APIPC
 • Comisia Profesională APIPC Iași acreditează, aplică și modifică standardele de selecție și formare, respectând criteriul calității și competenței profesionale în cadrul filialelor sale de pe teritoriul țării sau din străinătate, astfel încât să fie unitare și coerente și în acord cu criteriile corespunzătoare ale Colegiului Psihologilor din România și ale Federației Române de Psihoterapie.
 • Stabilește, dezvoltă și susține sistemul de formare postuniversitară în psihoterapia integrativă și psihologia clinică, având o largă deschidere către metode, Școli și Asociații consonante teoretic și metodologic, cu care stabilește un dialog științific și formativ complementar sau asociat, în scopul perfecționării și susținerii mutuale a intereselor, opțiunilor și calității formării și ofertelor profesioniste (de ex: psihanaliză, hipnoză, terapie cognitiv-comportamentală, Gestaltterapie, analiză jungiană, analiză reichiană și bioenergetică, terapii creative, NLP, psihodramă, terapie contextual-modulară, terapie de familie, terapie experiențială, alte școli și Asociații de psihoterapie integrativă din România și internaționale).
 • Comisia Profesională APIPC  recunoaște membrilor săi dreptul de certificare individuală în diferite alte școli psihoterapeutice de orientare integrativă cu posibilitatea recunoașterii unora dintre programele formative ca asociate sau echivalente parțial în programele de formare și certificare, în conformitate cu criteriile APIPC, FRP, EAP și CPR.
 • O persoană care a beneficiat, în țară sau străinătate, de o formare în psihoterapie integrativă, efectuată de către asociații profesionale străine, acreditate în țara lor de reședință, poate deveni membru al APIPC și poate obține certificarea pentru metoda în care s-a format, respectând standardele impuse de acreditarea APIPC (prin echivalare).
 • Orice psihoterapeut acreditat de APIPC Iași are dreptul să aparțină unui număr nelimitat de asociații, să se formeze, concomitent sau alternativ, în orice metodă psihoterapeutică de care este interesat și să obțină un număr nelimitat de certificări.

SISTEMUL DE FORMARE AL APIPC IASI

 1. Prezentare generală

Art. 1. Comisia Profesioanlă a APIPC Iași stabilește procedurile de atestare pentru:

A-Psihoterapeut practicant sub supervizare în psihoterapie integrativă           

B-Psihoterapeut practicant autonom în psihoterapie integrativă              

C-Psihoterapeut specialist în psihoterapie integrativă                                                    

D-Psihoterapeut principal în psihoterapie integrativă      

    Comisia profesională APIPC Iași atestă și calitatea de formator, trainer de dezvoltare personală și/sau supervizor (conform criteriilor stabilite de Colegiul Psihologilor din România, Federația Română de Psihoterapie,  precum si ale Asociatiei Europene de Psihoterapie).

Art. 2a. Dosarul pentru înscrierea în procesul de formare în psihoterapia integrativă acreditat de APIPC Iași trebuie să cuprindă:                                               

1. Copie de pe actul de identitate;                                                                                    

2. Copii de pe actele de studii și anexele acestora;                                                            

3. Copie de pe certificatul de căsătorie sau de pe hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divort, după caz;                                                           

4. Copii de pe documente care atestă absolvirea unor programe formative, stagii, cursuri de specializare și alte forme de perfecționare;                                       

5. Curriculum Vitae (CV) și lista lucrărilor științifice;                                           

6. Dovada achitării taxelor necesare acoperirii  costurilor atestării profesionale.

Art. 2b. Dosarul pentru eliberarea certificatelor de etapă din procesul de formare în psihoterapie integrativă acreditat de APIPC Iași trebuie să cuprindă:                                                                                                                       

1. Cerere adresată Comisiei Profesionale privind actul care trebuie eliberat;

2. Adeverința de la formatorul/supervizorul/responsabil de curs/grupă care să dovedească parcurgerea orelor necesare: (ore de teorie, ore de intervizare, ore de proces personal psihoterapeutic, ore de supervizare și alte cerințe aprobate de APIPC).

Persoanele nemulțumite de rezultatul atestării pot depune la secretariatul Comisiei Profesionale al APIPC Iași o contestație în termen de 10 zile  de la data comunicării  rezultatului. 

În cazul unei decizii favorabile, în termen de 30 de zile de la data inregistrării, Comisia Profesională APIPC Iașiva asigura eliberarea certificatului/documentului solicitat.                   

 1. Acreditarea în psihoterapie integrativă

Art. 3. Psihoterapia integrativă holistică este o formă de terapie care se orientează spre îmbunătățirea echilibrului psihologic și cuprinde diferite modalități de intervenție psihologică:                                                                                                                  

a) de optimizare, dezvoltare și autocunoaștere (ex: coaching);                                                

b) în probleme psihologice, psihopatologice și în situații de risc;                                                 

c) în menținerea sănătății (ex: educație pentru sănătate, prevenția primară etc) și confruntarea cu condiția de boală și impas existențial (ex. tratament, prevenție secundară, terțiară, recuperare etc);                                                    

d) de optimizare a proceselor de cuplu, familie, grup, organizații și colectivități).

Art. 4. Competențele psihoterapeutului integrativ ce derivă din componentele procesului  de psihoterapie și se centrează pe:                                             

–  evaluarea cazului                                                                                                         

– intervenția psihoterapeutică:  

 • în optimizarea proceselor de cuplu, familie, grup, organizații, colectivități;
 • pentru autocunoaștere, dezvoltare, optimizare a relațiilor cu ceilalți; în probleme psihologice, psihopatologice și în situații de risc;
 • pentru menținerea sănătății și confruntarea cu condiția de boală fizică sau psihică (diagnostic psihiatric);
 • întervenții în situații de criză
 • cercetare:
 • în cadrul limitelor competențelor sale (conform procedurii)
 • educație și training:
 • poate organiza cursuri și workshop-uri în limitele competențelor date de nivelele de specializare (conform procedurii)

Art. 5. Procedura de atestare în psihoterapie integrativă holistică se realizează în spiritul normelor naționale și internaționale în domeniu:

 • (1)programul de formare durează cel puțin 4 ani de la intrarea in formare.
 • (2)Pentru dreptul de liberă practică sub egida Colegiului Psihologilor din România pentru profesiile asimilate profesiei de psiholog este necesară parcurgerea unui număr de prerechizite (vezi Comisia de psihologie clinică și psihoterapie a CPR – proceduri de atestare, acreditare și certificare)

B.1. Psihoterapeut practicant sub  supervizare în psihoterapie integrativă

– 1800 de ore prerechizite (conform Regulamentului Comisiei Clinice a CPR, precum și al FRP)

 – 512 de ore de cursuri teoretice și/sau aplicative realizate cu formatori acreditați de APIPC Iași                                                                               

– 260 ore  de proces personal psihoterapeutic realizate cu formatori acreditați de APIPC Iași, din care 50 de ore reprezintă procesul individual psihoterapeutic

Un total de 772 ore formare de bază și dezvoltare personală.

B.2. Psihoterapeut practicant autonom în psihoterapie integrativă:

– indeplinirea tuturor condițiilor de atestare la nivelul 1 (512 ore cursuri teoretice, 260 ore de proces personal psihoterapeutic)                                        

– 450 ore de practică clinică supervizată

– 150 ore minimum de supervizare a practicii clinice

B.3.Psihoterapeut specialist în psihoterapie integrativă (si master de specialitate in conformitate cu reglementarile CPR).

Acest nivel se dobândește în baza creditelor obținute prin participări la cursuri, workshop-uri, conferințe și alte forme de formare profesională continuă, din care cel puțin jumătate să fie în asociere cu școala de psihoterapie integrativă.

B.4.Psihoterapeut principal în psihoterapie integrativă (cu indeplinirea tuturor condițiilor de atestare la nivelul 3)

Certificarea ca psihoterapeut formator si psihoterapeut supervizor in psihoterapie  integrativă se obține de către psihoterapeuții specialiști si principali în psihoterapie integrativă, conform următoarelor criterii:

– activitate  de co-supervizor la grup de supervizare (150 de ore)

– 20 protocoale de cazuri supervizate

– asistență la grup de formare (500 de ore)

– asistență la grup de dezvoltare personală (250 ore)

– susținerea unui workshop supervizat cu durata de minimum 10 ore

– activitate stiințifică și publicații de specialitate

– vechime de cel putin 5 ani în practicarea psihoterapiei (1500 de ore de practică psihoterapeutică cu clienții)

– examen teoretic si practic

III. Specificul procesului personal psihoterapeutic în APIPC

Procesul personal psihoterapeuticindividual și/sau de grup: 

 • are un numar total de 260 ore, din care 50 de ore reprezintă procesul individual psihoterapeutic
 • se centreaza pe autocunoastere, autoreflectie, descoperire de sine, dezvoltarea abilităților și aptitudinilor necesare profesiei de psihoterapeut, astfel încât, la sfârșitul formării, cursanții să-și poată identifica și gestiona corespunzător implicarea și contribuția personală în cadrul procesului terapeutic
 • se desfasoara pe parcursul celor 3 ani de formare ( anul 1 – 100 de ore, anul 2 – 95 de ore, anul 3 – 65 de ore), bazându-se pe tehnici gestalt, corporale, artterapie, jocuri de rol, dinamica de grup, lărgirea limitelor de toleranță a frustrării, gestionarea emoțiilor etc.
 • formatorii din cadrul asociatiei se ocupa doar de procesul psihoterapeutic.
 1. Pregatirea specifică în psihoterapie integrativă si supervizarea în APIPC

Urmărește consolidarea teoriei si practicii, cursantul trebuind să demonstreze maturitate personală, socială și profesională și angajament față de codul profesional si standardele etice, precum și cunoașterea Competentelor Profesionale ale Psihoterapeutului European.

 • Prezentare concepte teoretice de bază;
 • Joc de rol centrat pe relația terapeut-client, cu referire la cazurile reale asistate;
 • Workshop-uri și ateliere centrate pe analiza cazurilor asistate conform viziunii integrative asupra intervenției;
 • Înregistrarea audio/video a ședinței terapeutice
 • Lucrul centrat pe relația supervizor-terapeut în formare, implicații în conduita terapeutică cu dezvoltarea capacităților și abilităților terapeutului și conștientizarea influenței vieții personale asupra rolului de terapeut;
 • Evaluarea interactivă a rezultatelor terapeutice și a evoluției personale a terapeuților în formare;
 • Analiza rezultatelor terapeutice împreună cu supervizorul (evaluarea diagnostică și a planului terapeutic propus și practicat, cu corecții succesive, după caz);
 • Supervizarea în timp real, de exemplu co-terapeuți
 • Supervizarea cu echipa de reflecție (la cerere)

Competențele de psihoterapeut formator, supervizor și formator in procesul personal psihoterapeutic pot fi deținute de orice persoana care îndeplinește criteriile mai sus menționate.

CONTROLUL PROFESIONAL

Art. 6. În domeniul clinic, controlul profesional se face în cursul formării și practicii profesionale prin procesul de supervizare continuă specific consilierii psihologice și psihoterapiei, descris în prezentul Regulament.

DETALIEREA PROCEDURILOR DE ATESTARE

Art. 7. Procedurile de atestare în psihoterapie integrativă se desfășoară după cum urmează:

a. Metodologia detaliată a procesului în vederea admiterii candidatului în procesul de formare: 

– prima etapă pentru a fi admis în procesul de formare: candidatul va trimite responsabilului  de curs/grupa un CV și o scrisoare de motivație. Responsabilul de curs/grup verifică dacă sunt îndeplinite condițiile obligatorii de admitere, conform cu prevederile legislației și normelor în vigoare, apoi informează candidatul dacă a fost sau nu admisă candidatura; – a 2-a etapă pentru a fi admis în procesul de formare: evaluarea pe parcursul unui modul special de evaluare sau pe parcursul cursului introductiv. Alegerea metodei se face de către responsabilul de curs/grupă.

Oricare este forma de evaluare, aprecierea calităților candidatului se face în baza criteriilor din fișa de evaluare a candidaților.

Oricare este forma de evaluare, responsabilul de curs/grup va transmite un raport cu rezultatele evaluării către Comisia Profesională a APIPC Iași. Acest raport trebuie să conțină următoarele informații: data la care s-a făcut evaluarea, numele formatorului/supervizorului care a efectuat-o, numele fiecărui candidat prezent la evaluare, dacă a fost admis sau dacă nu a fost admis pentru a intra în procesul de formare. La candidații care nu au fost admiși, se va menționa motivul și, eventual, recomandări (de exemplu, efectuarea unui număr de ore de autocunoaștere și dezvoltare personală sau de terapie, înainte de a-și depune din nou candidatura pentru formare).

b. Metodologia detaliată a procesului de evaluare în vederea acreditării individuale, pe trepte de certificare, în psihoterapie integrativă;

Procesul de evaluare a unui candidat individual:

 1. Candidatul va prezenta Comisiei Profesionale APIPC Iași documentele prevăzute la art. 2, în plus:
  – cerere adresată Comisiei privind actul care trebuie eliberat
  – adeverința de la formatorul/supervizorul responsabil de curs/grupă care să dovedească parcurgerea orelor necesare: (ore de teorie, ore de intervizare, ore de proces personal psihoterapeutic, ore de supervizare etc)
 2. În termen de maximum 30 de zile de la întrunirea Comisiei Profesionale APIPC Iași, aceasta va da un răspuns scris candidatului și, în cazul acceptării solicitării lui, va elibera certificatul solicitat de acesta.
 3. În situația în care Comisia Profesională APIPC Iași va refuza cererea candidatului, acesta va fi înștiințat, de asemenea în limita unui interval de 30 de zile, asupra motivelor respingerii și asupra acțiunilor pe care este necesar să le întreprindă pentru a putea primi nivelul profesional solicitat.
 4. Interviul de evaluare este obligatoriu doar pentru situațiile în care se impun clarificări cu privire la competențele candidatului și va consta dintr-o discuție a candidatului cu membrii Comisiei Profesionale APIPC, pe baza observațiilor scrise ale formatorului/supervizorului și/sau a unei înregistrări video de la una sau mai multe supervizări.
 5. În cazul acordării certificării, APIPC Iași va emite certificatul și va înscrie numele psihoterapeutului în Registrul Unic al psihoterapeuților integrativi din cadrul APIPC Iași.
 6. Eliberarea documentelor care atestă parcurgerea formării
 7. Certificatul de absolvire a cursului de formare teoretică se eliberează persoanelor care au prezenta 100%.
 8. Certificatul de nivel se eliberează numai persoanelor care au parcurs formarea 100%, conform programei prevăzute pentru nivelul respectiv.
 9. Certificatul de absolvire a cursului de formare teoretică se eliberează absolvenților studiilor de licență în: medicină (medici psihiatri), filosofie, teologie, asistență socială, psihopedagogie doar dacă fac dovada completării studiilor universitare cu un pachet de discipline de specialitate (prerechizite)conform Hotărârii Comitetului Director al Colegiului Psihologilor din România nr. 2/2010 și Art. 5 alineatul 2 din prezentul Regulament intern al Comisiei profesionale a APIPC.
 10. Certificatul de nivel se dă pe baza certificatelor de absolvire a cursului și a adeverințelor semnate de formatori/supervizori care atestă efectuarea orelor de recuperare, a orelor de proces psihoterapeutic individual, a orelor de practică de specialitate și a orelor de supervizare.
 11. Pentru recuperarea absenței la un curs de formare teoretică, cursantul poate merge să recupereze cu alt grup.
 12. Pentru orele recuperate, se eliberează adeverință de către APIPC, contrasemnată de formatorul/supervizorul cu care a făcut recuperarea.
 13. Pentru recuperarea orelor de proces personal psihoterapeutic de grup, se efectuează ore individuale, oră pe oră.
 14. Pentru orele de proces personal psihoterapeutic și pentru orele de supervizare, APIPC eliberează adeverință parafată/semnată de formator/supervizor.
 15. Pot primi certificate numai persoanele înscrise în Registrul de evidență a procesului de formare.
 16. Certificatele de nivel se eliberează cu ștampila rotundă, imprimat cu numele cursantului, codul numeric personal, nivelul absolvit, data înscrierii la cursul de formare profesională complementară și data absolvirii, specialitatea, metoda psihoterapeutică, durata cursului, data eliberării documentelor, antet, număr de aviz profesional. Certificatul va avea ștampila asociației și semnătura președintelui APIPC și președintelui Comisiei Profesionale APIPC sau vicepreședintelui APIPC.
 17. Responsabilul de curs/grup
 18. Se numește responsabil de curs/grup formatorul/supervizorul atestat și delegat oficial printr-un document scris de APIPC Iași care inițiază un grup de formare și încheie contracte de prestări servicii de formare cu cursanții.
 19. Responsabilul de curs are următoarele sarcini:
 20. Face publică intenția de începere a unui nou grup de formare;
 21. Gestionează admiterea în procesul de formare, evaluarea candidaturii și evaluarea pentru admiterea propriu-zisă;
 22. Întocmește raportul de evaluare pe care îl inaintează Comisiei Profesionale;
 23. Încheie cu cursanții un contract de prestări servicii formare;
 24. Predă la Departamentul de formare și perfecționare dosarele de înscriere ale cursanților cuprinzând copie act indentitate, copie diplomă de studii superioare cu licență, copie certificat de căsătorie (dacă e cazul schimbării numelui), curriculum vitae și scrisoare de motivație;
 25. Întocmește dare de seamă după fiecare curs terminat, conform modelului din anexă și predă un exemplar la Departamentul de Formare și Perfecționare;
 26. Se supune în toate acțiunile sale normelor de funcționare ale prezentei Comisii.
 27. Cotizații și taxe
 28. Taxele de diplomă și certificate precum și contributia de membru aspirant se stabilesc anual, prin hotărârea Adunării Generale.
 29. Recomandări

     Fiecare grup de formare poate avea un indicativ care să arate județul în care s-a format și numărul de ordine. Acest indicativ se atribuie de catre departamentul de formare, o dată cu predarea de către responsabilul de curs/grupa a dosarelor cursanților din grupul respectiv. Grupurile vor avea și un grup  de discuție virtual ca formă de comunicare și arhivă electronică de documente.

     Între module de formare va fi un interval de aproximativ 4 săptămâni pentru a permite asimilarea informației și exersarea abilităților și competențelor dobândite pe cazurile cu care se lucrează. Se pot cere rapoarte de lucru pentru temele dintre module. Ele vor fi predate cu cel puțin o săptămână înaintea începerii modulului.

 • Dispoziții finale

Prezentul Regulament este aprobat de Adunarea Generală a APIPC Iași

Orice modificare a prezentului Regulament se face prin act adițional aprobat de Adunarea Generală a APIPC Iași.