PROGRAMA APIPC AFERENTĂ FORMĂRII DE BAZĂ ÎN PSIHOTERAPIE INTEGRATIVĂ

 

Disciplinele din programa de formare                         

Formarea de bază (concepte teoretice și practică) cuprinde următoarele module (512 ore), la care se adaugă 260 ore de dezvoltare personală.

I.Introducere in psihoterapia integrativă (16 ore): Istoricul psihoterapiei integrative. Sensuri ale termenului „ integrativ”. Definiția psihoterapiei integrative. Modele ale psihoterapiei integrative. Psihoterapia integrativ-holistică: principii de bază.

 1. Relația terapeutică (16 ore): Alianța terapeutică. Variabila client în psihoterapie. Variabila terapeut în psihoterapie: calitățile și valorile psihoterapeutului. Nevoile psihologice fundamentale. Succesul și eșecul in psihoterapie. Inteligența emotională și utilizarea creativității. Gestionarea timpului. Imaginea de sine, stima de sine. Teorie și practică specifică.

III. Teoria motivației (16 ore): Evoluția diferitelor școli. Concepte de bază. Așteptările clientului și expectanțele terapeutului în procesul terapeutic. Susținerea motivației pe parcursul psihoterapiei. Teorie și practică specifică.

 1. Abordarea integrativă din perspectiva terapiei sistemice de cuplu și a familiei (16 ore): Concepte de bază: avantaje și dezavantaje – terapie individuală versus terapie de familie. Concepte cheie: alianțe, coaliții, triunghiuri, loialități, neutralitate, manevrabilitate, cauzalitate circulara, granițe, subsisteme, harta structurală, psihogenograma. Teorie și practică specifică.
 2. Terapie sistemică de cuplu si familie (16 ore): Tehnica blazonului. Etapele ciclurilor de viață. Transmiterea transgenerațională și co-generațională a stresului și loialităților. Sculptura familiei. Tehnica scalării. Tehnica „o zi obișnuită”, etalonul normalității: individ și familie, plan de tratament cu detalii ale tabloului soluțiilor, identificarea competențelor (flori terapeutice). Teorie și practică specifică.
 3. Psihosomatica – abordare integrativă– conceptualizare psihologică (16 ore): Definirea conceptului. Istoric. Factori psihologici. Tipuri de tulburări somatice care pot fi determinate de factori psihologici. Factori declanșatori ai bolilor psihosomatice; tulburări somatoforme. Boli psihosomatice. Psihoterapia integrativă în psihosomatică – metode psihoterapeutice: psihoeducație, tehnici de relaxare, exerciții de respirație. Teorie și practică specifică.

VII. Terapia centrata pe scheme cognitive (16 ore): Modelul conceptual. Evaluare și educare centrate pe scheme cognitive: identificarea tiparelor de viață disfuncționale. Identificarea și declanșarea schemelor cognitive dezadaptative timpurii. Ințelegerea originilor din copilărie și din adolescentă a schemelor cognitive. Identificarea stilurilor și reacțiilor de coping. Integrarea componentelor, conceptualizarea cazului. Strategii cognitive. Strategii experiențiale. Modificarea tiparului de comportament. Strategii terapeutice detaliate pentru scheme cognitive. Teorie și practică specifică.

VIII. Terapia integrativă in psihopatologia sexualității (16 ore):  Obiectul și istoricul psihosexologiei, cunoașterea particularităților comportamentale ale celor două sexe. Disfuncții sexuale – diagnostic. Tulburări de identitate sexuală. Tratamentul psihologic în disfuncțiile sexuale din perspectiva psihoterapiei integrative. Teorie și practică specifică.

 1. Psihoterapia pozitivă 1(16 ore): Noțiuni introductive în psihoterapia pozitivă. Etapele dezvoltării umane și ale interacțiunilor sociale din perspectiva psihoterapiei pozitive. Metacomunicarea în psihoterapia pozitivă: capacitățile actuale și modelul Balanța. Strategia celor cinci pași ai tratamentului integral (observare-distanțare, inventariere, incurajare situațională, verbalizare, lărgirea scopurilor). Cele nouă teze ale psihoterapiei pozitive. Teorie și practică specifică.
 2. Integrarea conceptelor si practicii psihanalitice in psihoterapia holistic-integrativă:(16 ore): Istoricul psihanalizei. Concepte de bază în psihoterapia psihanalitică. Metodologie. Abordarea relațională. Psihodinamica dezvoltării. Pulsiuni; mecanisme de relaționare; mecanisme adaptative; mecanisme de apărare; rezistențe și interpretarea rezistenței. Psihopatologie și psihodiagnostic psihanalitic. Transfer și contratransfer. Cadrul psihanalitic și funcțiile sale în procesul terapeutic. Teorie și practică specifică.
 3. Hipnoterapia – abordare integrativă(16 ore): Hipnoza clasică și hipnoza ericksoniană. Istoric și concepte de bază teoretice. Definire și caracteristici specifice fenomenului hipnotic. Teorii explicative ale hipnozei. Inducția hipnotică (evaluarea și pregătirea clienților pentru hipnoză și testarea gradului de sugestibilitate). Tipuri de sugestii terapeutice. Teorie și practică specifică.

XII. Psihologie clinică 1 (16 ore): Istoric și delimitări conceptuale. Sănătate și boală, normalitate vs anormalitate. Paradigme în abordările patogenezei. Importanța psihodiagnosticului în psihoterapia integrativă. Modelul bio-psiho-social. Abordarea clinică în psihologie. Metode și tehnici de evaluare. Prevenția și psihologia sănătății. Teorie și practică specifică.

XIII. Psihologie clinică 2 (16 ore): Raportul psihologic. Diagnosticul multiaxial. Metode folosite în vederea psihodiagnozei: observația, interviul, anamneza, metoda biografică, convorbirea, teste, chestionare, probe proiective. Prezentări de caz: evaluare, psihodiagnostic, raport și proiect de intervenție psihoterapeutică. Teorie și practică specifică.

XIV. Terapie cognitiv-comportamentală – abordare integrativa 1 (16 ore): Introducere în psihoterapia cognitiv-comportamentală. Recunoașterea distorsiunilor cognitive ale stilurilor de gândire. Categorii de convingeri/credințe iraționale (modelul Albert Ellis). Structura demersului terapeutic cognitiv-comportamental. Psihoterapia rațional-emotivă (REBT). Tehnici și aplicații practice.

 1. Psihoterapia traumei din perspectiva psihoterapiei integrative1(16 ore): Introducere în psihoterapia traumei. Sănătate și psihotraumatizare psihică. Psihic și corp sănătos – caracteristici. Stres și traumă – diferențiere. Teoria lui Franz Ruppert. Procesul traumatic. Tipuri de traumă. Splitarea psihică în traumatizare. Procesul de vindecare. Teorie și practică specifică.

XVI. Teoria personalității din perspectiva analizei tranzacționale in abordarea integrativă (16 ore): Modelul stărilor Eu-lui. Modelul Sinelui. Funcțiile psihice ale adultului. Introiectul și fixațiile. Modelul nevoilor relaționale. Modelul scenariului. Modelul transferului și contratransferului. Teorie și practică specifică.

XVII. Teoria metodelor (16 ore): Modalități de integrare a tehnicilor și metodelor provenind din abordări psihoterapeutice diferite. Sintonizarea empatică, ancheta, implicarea. Funcțiile sintonizării, tipuri de sintonizare și obținerea sintonizării. Ancheta – conținut și proces de relație: caracteristicile conținuturilor, elemente fundamentale ale anchetei, „meniul” anchetei, ancheta și stările Eu-lui. Manifestări ale implicării: „pașii” clientului, etape metodologice și „cheia” revizuită. Teorie și practică specifică.

XVIII. Psihosomatica – abordarea integrativă a perspectivei psihiatrice 1 (16 ore): Principii fundamentale ale abordării psihosomatice. Tipuri de personalitate și boală. Conflicte emoționale cu rol perturbator asupra funcțiilor vegetative. Tulburări somatoforme DSM 5. Corelarea tratamentului medical cu intervenția psihoterapeutică. Integrarea conceptelor psihosomatice. Teorie și practică specifică.

XIX. Terapia centrată pe emoții (16 ore): Teoria atașamentului și a iubirii adulte romantice. Harta procesului de intervenție psihoterapeutică centrat pe emoții. Tehnici specifice de asamblare a emoției din perspectiva EFT. Extensia modelului EFT în lucrul cu clienții individuali/familii. Teorie și practică specifică.

 1. Psihoterapia traumei in abordarea integrativă 2 (16 ore): Repere de lucru terapeutic. IntervenTii terapeutice generale. Psihoterapia (6 sedințe) contextual-modulară: stabilirea factorilor de risc, de vulnerabilitate, de protecție; stabilirea traumei/problemei centrale; harta anxietății; stabilirea anxietății centrale; identificarea și explorarea sursei anxietății centrale, cogniții negative ce susțin/sunt conectate cu anxietatea centrală (identificare și transformare), modificarea/formarea comportamentelor, restructurarea fislosofiei de viață, refacerea și reorganizarea eu-lui și a stimei de sine. Teorie și practică specifică.

XXI. Mindfulness – abordare integrativă (16 ore): Semnificația mindfulness-ului. Relația terapeutică și integrarea mindfulness-ului în terapie, în vederea reducerii anxietății și depresiei, a tulburărilor de dispoziție. Mindfulness-ul relațional: pregătirea etică a terapeutului. Mindfulness, insight și terapia traumei. Neurobiologia mindfulness-ului. Teorie și practică specifică.

XXII. Abordarea integrativă în tulburările emoțional-afective (16 ore): Tulburările afectivității – tulburările dispoziției (hipotimiile, hipertimiile). Factori etiopatogenetici. Tulburarea depresivă – evaluare, tipuri, riscuri, tratament și psihoterapie. Tulburarea anxioasă – formeșsi expresii ale anxietății, atacuri de panică, fobii și obsesii, somatizări. Tulburarea afectivă bipolară. Aspecte psihoterapeutice integrative. Teorie și practică specifică.

XXIII. Abuz și violență în familie (16 ore): Concepte de bază. Dinamica traumatologică. Principii ale terapiei în violența domestică. Teorie și practică specifică.

XXIV. Terapie cognitiv-comportamentală abordare integrativă 2 (16 ore): Stabilirea scopului terapiei. Dezvoltarea și utilizarea alianței terapeutice. Conceptualizarea cognitiv-comportamentală a cazului. Structurarea terapiei – modalități practice. Restructurarea cognitivă. Temele de casă. Incheierea terapiei și prevenirea recăderilor. Teorie și practică specifică.

XXV. Schimbarea in psihoterapie (16 ore): Psihoterapia ca relație interpersonală și comportamentul psihoterapeutic. Situația psihoterapeutică și aspecte ale relației psihoterapeut – client în psihoterapia integrativă. Analiza transferului și contratransferului. Rolul și personalitatea psihoterapeutului. Conceptul de rezistență și apărare a clientului. Modelul „diamant”, evaluare, fixarea obiectivelor și scopului procesului psihoterapeutic. Teorie și practică specifică.

XXVI. Psihodrama 1 (16 ore): Introducere în psihodramă. Psihodrama – metodă de acțiune în format de grup și individual (monodrama). Confidențialitatea, încrederea și siguranța. Etapele psihodramei (încălzirea, jocul psihodramatic, integrarea). Sociometria, expresia vizibilă a relațiilor. Utilizarea reprezentărilor simbolice. Teorie și practică specifică.

XXVII. Terapia Gestalt – abordare integrativă 1 (16 ore): Definirea conceptului „gestalt” și conceptualizare. Concepte de bază: adaptare creativă, aici și acum, figură și fond. Sinele ca proces (selfing). Sinele: conceptele de Se, Eu și personalitate. Continuumul conștientizării. Ciclul gestalt al experienței: formulări timpurii și dezvoltări ulterioare. Rezistențe, întreruperi ale contactului, moderări ale contactului. Perturbări ale granițelor de contact. Introiecția. Retroflecția. Proiecția. Confluența. Dimensiuni ale contactului. Teorie și practică specifică.

XXVIII. Psihoterapia pozitivă 2 (16 ore): Procesul de interacțiune dintre terapeut și client – orientarea pe potențialul individual ca moment primar și cheie al vindecării clientului. Principiile psihoterapiei pozitive: speranță, echilibru și ajutorare (imaginea modelului in 5 pași). Concentrarea pe dezvoltare și viitor. Modelarea viitorului prin acceptarea circumstanțelor prezentului. Principiul excentricității, individualității personalității. Viața nu este alcatuită din tipare. Teorie și practică specifică.

XXIX. Abordarea integrativă in tulburarile de personalitate (16 ore): Clasificarea tulburărilor de personalitate și ipostaze medicale ale acestora. Elemente de etiologie și etiopatogenie. Tabloul clinic al personalității borderline, strategii specifice de tratament și psihoterapie individuală. Rezistența la terapie și colaborarea cu pacientul cu tulburare de personalitate. Defense, transfer. Modalități de abordare a clienților cu tulburări de personalitate. Teorie și practică specifică.

XXX. Abordarea integrativa in adicție (16 ore): Conceptul de adicție (addiction) și comportamentul adictiv. Perspectiva dinamică în adicție. Tipuri de adicție. Toxicomania. Criterii de diagnostic pentru intoxicația cu o substantă (DSM 5). Strategii terapeutice in adicții și tipuri de terapii (cognitiv-comportamentală, structural-strategică, familială). Interviul motivațional. Teorie și practică specifică.

XXXI. Terapia Gestalt 2 (16 ore): Aspecte integrative. Tehnica paradoxală a schimbării. Contact și rezistență. Cele cinci abilități: reacția, interrelaționarea, autorecunoașterea, corporalizarea, experimentarea. Funcțiile de contact ale clientului. Explorarea câmpului, situației, ori a „spațiului vital” al clientului. Spațiul terapiei ca situație prezentă „aici și acum”. Investigarea suporturilor clientului. Un cadru pentru provocare si experimentare. Teorie și practică specifică.

XXXII. Psihodrama 2 (16 ore): Psihodrama ca metodă umanist-experiențială. Tehnici psihodramatice. Schimbul de rol, element central al psihodramei. Tehnica scaunului gol. Dublarea. Oglindirea. Utilizarea recuzitei. Solilocviul. Spontaneitate și creativitate. Fenomenul „tele”. Definirea spațiului de lucru psihodramatic. Teorie si practica specifica.

In cadrul formarii in psihoterapie integrativa organizata de Asociatia de Psihoterapie Integrativa si Psihologie Clinica se face:

Criterii de certificare ale Asociatiei de Psihoterapie Integrativa si Psihologie Clinica

1.Certificat pentru psihoterapeut sub supervizare – pentru a putea primi certificatul de psihoterapeut sub supervizare in psihoterapie integrativa este nevoie de:

 • prezenta 100% la modulele de dezvoltare personala (daca aveti absente, acestea trebuie recuperate cu un alt grup de formare);
 • in situatia in care ati parcurs orele de dezvoltare personala in cadrul unei alte asociatii de psihoterapie acreditate de catre Colegiul Psihologilor, va rugam sa aduceti de la asociatia respectiva dovada parcurgerii a 250 ore de dezvoltare personala;
 • prezenta 100% la modulele de formare; modulele absentate trebuie recuperate cu un alt grup de formare;
 • plata la zi a contributiei catre Asociatia de Psihoterapie Integrativa si Psihologie Clinica (100 lei pe/an);
 • eseul trimis prin email responsabilului de grup cu cel putin 2 saptamani inainte de data examenului;
 • temele de pe parcursul formarii desemnate de catre formatori sa fie efectuate la termenul propus de catre acestia;
 • participarea activa la seminariile de etapa si promovarea examenului scris si practic;

Observatii: in situatia in care criteriile de mai sus nu sunt intrunite in totalitate, puteti participa la examenul de trecere la treapta de psihoterapeut sub supervizare, insa nu veti primi certificarea decat la minimum o luna calendaristica, dupa ce veti indeplini toate criteriile de mai sus.

 
2.Certificatul pentru psihoterapeut autonom – pentru a putea primi certificatul de psihoterapeut autonom de orientare integrativa, este nevoie sa intruniti urmatoarele criterii:

 • prezenta 100% la modulele de supervizare
 • plata la zi a contributiei catre Asociatia de Psihoterapie Integrativa si Psihologie Clinica
 • doua studii de caz trimise prin email formatorilor cu 2 saptamani inainte de data examenului;
 • protocoale de supervizare pentru 10 cazuri supervizate
 • promovarea examenului

Criterii de certificare formatori si supervizori 
in cadrul Asociatiei de Psihoterapie Integrativa si Psihologie Clinica

Certificarea ca psihoterapeut formator si psihoterapeut supervizor in psihoterapie integrativa se obtine de catre psihoterapeutii specialist si principal in psihoterapie integrativa, conform urmatoarelor criterii:

 • activitate de co-supervizor la grup de supervizare (150 de ore)
 • 20 protocoale de cazuri supervizate
 • asistenta la grup de formare (500 de ore)
 • asistenta la grup de dezvoltare personala (250 ore)
 • sustinerea unui workshop supervizat cu durata de minimum 10 ore
 • activitate stiintifica si publicatii de specialitate
 • vechime de cel putin 5 ani in practicarea psihoterapiei (1500 de ore de practica psihoterapeutica cu clientii)
 • examen teoretic si practic