APIPC, membră a Asociației Psihologilor din România

Din ianuarie 2018, suntem membri ai Asociației Psihologilor din România, cea mai veche organizaţie profesională a psihologilor din România.

Înfiinţată în anul 1964, APR a continuat prin membrii săi fondatori de atunci tradiţia academică precomunistă (Societatea de Psihologie – înfiinţată de Florian Ştefănescu-Goangă în 1931 şi Societatea de Cercetări Psihologice – înfiinţată de Constantin Rădulescu-Motru în 1934), a asigurat supravieţuirea psihologiei în anii de restrişte din perioada comunistă şi a stimulat/garantat dezvoltarea psihologiei ca ştiinţă şi profesie după Revoluţia Anticomunistă din 1989. În timp ce Colegiul Psihologilor din România (CPR) este focalizat pe profesia de psiholog (pentru psihologii cu drept de liberă practică), APR trebuie să asigure inputul ştiinţific constant – ex. prin ghiduri metodologice şi de bune practici – pentru ca această profesie să nu rămână una revolută.

Mesajul Președintelui APR, Prof. univ. dr. psih. Daniel David:

„Dragi colegi,

Salutăm noii membri acceptați în ianuarie 2018 în cadrul APR (vezi pentru detalii aici: https://www.apsi.ro/membrii-si-organizarea-apr/). Pe lângă membrii individuali, am acceptat o nouă asociație profesională (Asociația de Psihoterapie Integrativă și Psihologie Clinică), una studențească (Asociația Studenților Psihologi din România) și șase structuri academice (UAIC/Iași, UBB/Cluj-Napoca, UMF/Târgu Mureș, UOC/Constanța, UVT/Timișoara și USH/Brașov).

Iată că la nici două luni de la redeschiderea înscrierilor în APR, aceasta redevine treptat – așa cum a fost de altfel de-a lungul istoriei – un forum de întâlnire și reprezentare al psihologiei românești, în toată diversitate ei (profesioniști, studenți, organizații profesionale și studențești și organizații academice).

Vă multumim!

Președintele APR,

Prof. univ. dr. psih. Daniel David”